سامانه وقف و نذر رضوی
سامانه وقف و نذر رضوی
نذر مهمانسرای حضرت و پذیرایی از زائرین
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
نذر فرهنگی و اهدای کتاب برای زائرین
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
هدایا و نذورات حرم مطهر رضوی
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
قربانی
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
کمک به ایتام
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
عقیقه
ریال

صدقه، انفاق و یاری محرومین
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
هدایا و نذورات جهت توسعه و نگهداری حرم مطهر
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
میزبانی از زیارت اولی ها و محرومین
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
اهدای خشتی از زائر شهر

ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
نذر و اهدای قرآن کریم
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
نذر و اهدای فرش
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
کمک به سیل زدگان
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
مشارکت در نذر اربعین حسینی
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
وقف

بسته معیشتی کرونا
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
سفره مهربانی 3
اهدای نان متبرک به خانواده‌های نیازمند
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
چایخانه حضرت
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
راهنمای سامانه وقف و نذر رضوی
توضیحات
در مرحله اول شما می توانید نوع نذر و یا وقف خود را مشخص نمایید
پس از آن اطلاعات فردی از جنابعالی دریافت می گردد. این اطلاعات وابسته به موضوع ممکن است اجباری یا اختیاری باشد که در هر کادر اجباری یا اختیاری بودن مشخص گردیده است.
در هر صفحه وارد نمودن مبلغ ضروری می باشد.
پس از آن با انتخاب گزینه پرداخت شما به صفحه بانک راهنمایی می شود.
در صفحه بانک مطابق دستورالعمل بانک پرداخت را کامل فرمایید و سپس مجدد به صفحه سامانه وقف راهنمایی می شوید.
در صورت تایید پرداخت از جانب بانک فیش معادل نذر جنابعالی صادر می گردد.
پرداخت با موفقیت انجام شد

خطایی در عملیات جاری روی داده است