دفاتر نذورات داخل حرم مطهر

دفتر نذورات بست نواب صفوی(مهمانسرا)

آدرس: ورودی نواب صفوی- جنب اتاق بازرسی دفتر نذورات بست نواب صفوی(مهمانسرا)

تلفن تماس: 05132002356

ساعت کاری : 7 صبح الی 20 شب

دریافت نذورات غیر نقدی و نقدی ناذرین محترم حرم مطهر رضوی

دفتر پیشخوان نذورات (توزیع دعوتنامه مهمانسرا شماره 2 )

آدرس:  صحن غدیر - رواق غدیر - دفتر پیشخوان نذورات

تلفن تماس

ساعت کاری : 7 صبح الی 18 بعدازظهر

دفتر توزیع دعوتنامه مهمانسرای حضرت رضا(ع)

ناذرین محترم با همراه داشتن قبوض نذورات به این مکان مراجعه و نسبت به دریافت دعوتنامه مهمانسرا اقدام می نماین

دفتر نذورات صحن غدیر

آدرس: صحن غدیر - جنب مهمانسرای غدیر - دفتر نذورات

 تلفن تماس: 05132009832

ساعت کاری : 7 صبح الی 20 شب

دریافت نذورات نقدی و نذورات اشیاءارزشمند (طلا ، نقره و ...)  ناذرین محترم حرم مطهر رضوی

دفتر نذورات رواق حضرت معصومه (س)(رواق دارالجابه)

آدرس: رواق حضرت معصومه (س)(رواق دارالجابه) - دفتر نذورات

تلفن تماس:

ساعت کاری :

دریافت نذورات نقدی و نذورات اشیاءارزشمند (طلا ، نقره و ...)  ناذرین محترم حرم مطهر رضوی

دفتر نذورات رواق دارالحجه

آدرس: رواق دارالحجه - از سمت بست نواب - دفتر نذورات

تلفن تماس: 05132002731

ساعت کاری : 7 صبح الی 20 شب

دریافت نذورات نقدی و نذورات اشیاءارزشمند (طلا ، نقره و ...)  ناذرین محترم حرم مطهر رضوی

دفتر نذورات رواق دارالسعاده (بانوان)

آدرس:صحن آزادی - ورودی ایوان طلا - دفتر نذورات

تلفن تماس: 05132002746

ساعت کاری : 7 صبح الی 20 شب

دریافت نذورات نقدی و نذورات اشیاءارزشمند (طلا ، نقره و ...)  ناذرین محترم حرم مطهر رضوی

دفتر نذورات رواق دارالسرور

آدرس: رواق دارالسرور (معروف به رواق پایین پای مبارک حضرت رضا علیه السلام) - دفتر نذورات

تلفن تماس: 05132002250

ساعت کاری : شبانه روزی

دریافت نذورات نقدی و نذورات اشیاءارزشمند (طلا ، نقره و ...)  ناذرین محترم حرم مطهر رضوی

دفتر نذورات رواق دارالولایه

آدرس: رواق دارالولایه (معروف به رواق بالای سر مبارک حضرت رضا علیه السلام) - دفتر نذورات

 تلفن تماس: 05132002315

ساعت کاری : شبانه روزی

دریافت نذورات نقدی و نذورات اشیاءارزشمند (طلا ، نقره و ...)  ناذرین محترم حرم مطهر رضوی

دفتر نذورات صحن جامع رضوی

آدرس:صحن پیامبر اعظم (ص) - ابتدای ورودی رواق امام خمینی (ره) - دفتر نذورات

تلفن تماس: 05132002892

ساعت کاری : 7 صبح الی 20 شب

دریافت نذورات نقدی ، نذورات اشیاءارزشمند (طلا و نقره و ...)  ناذرین محترم حرم مطهر رضوی

دفتر نذورات صحن جمهوری

آدرس: صحن جمهوری - دفتر نذورات

تلفن تماس: 05132002043

ساعت کاری :از 7 صبح الی 20 شب

دریافت نذورات نقدی و نذورات اشیاءارزشمند (طلا ، نقره و ...)  ناذرین محترم حرم مطهر رضوی